EXTRA Υπηρεσίες

EXTRA Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Η GAND προσφέρει στους πελάτες της, τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης δωρεάν, σε δεδομένα και εφαρμογές που τους αφορούν, από οποιοδήποτε σημείο με τη μέγιστη ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο, καλύπτουμε περιπτώσεις που είναι επιθυμητή ή και απαραίτητη η πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή εφαρμογή από απόσταση ανεξαρτήτως ωραρίου.

Έτσι αυξάνουμε την αποδοτικότητα και την συνεργατικότητα μειώνοντας τα κόστη από χαμένες εργατοώρες μετακίνησης.

Η μόνη προϋπόθεση, να υπάρχει πρόσβαση στο Internet.

Υπηρεσίες Μηνιαίας Ενημέρωσης Υποχρεώσεων

Θεωρούμε την πληροφόρηση, έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες μια επιχείρησης. Για αυτό το λόγο υιοθετήσαμε και υποστηρίζουμε ως ελάχιστη υποχρέωση προς τους πελάτες μας, σε ένα έντυπο και σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, την υπενθύμιση των υποχρεώσεων τους με ιδιαίτερη επισήμανση τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζουμε τον έγκαιρο προγραμματισμό των πληρωμών τους.

Υπηρεσίες Μηνιαίας Ενημέρωσης Υποχρεώσεων