Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

Η GAND διαθέτει ικανούς επαγγελματίες, με εμπειρία στο χώρο της φορολογίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και εξειδικεύονται στους φορολογικούς νόμους, καθώς και ειδικούς πάνω σε θέματα διεθνούς φορολογίας.

Οι φοροτεχνικοί μας δουλεύουν σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας ώστε να εγγυηθούν ότι λαμβάνουν φοροτεχνικές συμβουλές αρίστης ποιότητας.

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι, η φορολογία δεν είναι ανεξάρτητη από άλλα επιχειρηματικά θέματα, παρέχουμε στους πελάτες μας, ένα ευέλικτο φάσμα σχετικών υπηρεσιών που δεν περιορίζονται μόνο στη φορολογική συμμόρφωση.

Ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία σας, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας στηρίξουμε ώστε να έχετε πάντα κοντά σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος θα μπορεί να σας παράσχει φορολογικές και άλλου είδους συμβουλές, αποκλειστικά σχεδιασμένες, με σκοπό να υποστηρίξουν την επιχείρησή σας να συνεχίσει την πορεία της προς την κατεύθυνση που εσείς επιθυμείτε.

Φορολογικές Υπηρεσίες
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
Φορολογικά θέματα για Συστάσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις Εταιρειών
Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων-Κληρονομιών-Δωρεών
Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
Σύνταξη & Υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 κλπ.)
Δηλώσεις ΦΜΥ (Προσωρινές & Οριστικές)
Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους
Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών, μισθωτών, συνταξιούχων κτλ.
Εταιρική Φορολογική Συμμόρφωση
Βελτιστοποίηση Φορολογικής Επιβάρυνσης
Φορολογικά θέματα για επενδύσεις των αναπτυξιακών Νόμων
Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Δηλώσεις ΦΜΑΠ-ΦΑΠ-ΕΤΑΚ
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις - Ισοζύγια Λογιστικής
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες- INTRASTAT
Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρήσεως