Συμβουλευτικές Υπηρεσίες –Reporting

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Reporting

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της εταιρίας δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης. Βασικός μας στόχος η βελτίωση της επιχειρηματικής σας απόδοσης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Reporting
Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
Οργάνωση Ταμειακού προγραμματισμού
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
Οργάνωση και Υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
Μελέτες Βιωσιμότητας